Beter OV .nl        U bezoekt deze website anoniem.
 
Met behulp van BeterOV.nl kunt u uw goede en slechte ervaringen in de bus registreren. Dit biedt de concessieverlener de mogelijkheid om gericht onderzoek te doen naar gemelde knelpunten. Vervolgens kan de vervoerder worden aangesproken. Uiteindelijke doel is om u een beter openbaar vervoer aan te bieden.

U kunt zich anoniem aanmelden, maar u registreren heeft voordelen.

U kunt via het menu "Aanmelden" uzelf eenvoudig registreren. En als u dat niet langer wilt, kunt u dit ook weer eenvoudig ongedaan maken.
  Registreren biedt u meerdere voordelen:
 • Als u vaak dezelfde reis maakt, gaat het invoeren nóg veel sneller
 • U bent, als u dat aanvinkt, via ons benaderbaar voor de vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers
 • Vier keer per jaar verloten wij een boekenbon van €50 onder de geregistreerde gebruikers die met enige regelmaat kwaliteitsinformatie invoeren op deze site
 • U krijgt toegang tot de optie "Statistiek", zodat u kunt zien wat de resultaten zijn over de afgelopen drie maanden
 • Wij verstrekken uw e-mailadres nimmer aan derden.


Bepaal zelf uw invoeringsfrequentie
Stel vast hoe vaak en wanneer u uw ervaringen wilt invoeren. Is dat elke dag? Of beperkt u het liever tot een vaste dag in de week? Voor ons geldt: hoe meer hoe beter. Maar het moet voor u natuurlijk wel leuk blijven.

Bepaal voor uzelf wanneer u registreert
Stel vast hoe vaak en wanneer u wilt registreren. Is dat elke dag? Of beperkt u het liever tot een vaste dag in de week? Voor ons geldt: hoe meer hoe beter. Maar het moet voor u natuurlijk wel leuk blijven.


Op één formulier kunt u de informatie van meerdere ritten noteren
Op één meetformulier kunt u de informatie van vijf ritten invullen. Iedere kolom op het formulier heeft telkens betrekking op één rit met één buslijn. Stapt u tijdens uw reis over, gebruik dan voor de volgende busrit de volgende kolom op het formulier. Het invullen van het formulier wijst zich vanzelf.


Het gaat om representatieve gegevens
Het allerbelangrijkste: noteer alle informatie waarheidsgetrouw. Een opdrachtgevende overheid ziet uw registratie als signaal en is met name geïnteresseerd in het percentage van de ritten dat niet goed presteert. En om dat percentage te kunnen berekenen, moet ook bekend zijn in hoeveel gevallen de bus wél goed presteerde.


Zet uw horloge gelijk
Omdat u stiptheid controleert, is het belangrijk dat uw eigen horloge bijna tot op de seconde op tijd loopt. Alleen dan weet u zeker dat uw informatie ook daadwerkelijk klopt.


Voer alle door u genoteerde ritten ook daadwerkelijk in
Als u van een rit per openbaar vervoer de gegevens noteert, is het belangrijk dat u die gegevens via deze site ook daadwerkelijk invoert. Of de rit nou stipt werd uitgevoerd of niet. En of u nou kon zitten of niet.


Welke gegevens noteert u per rit?
 • Datum: op welke dag?
 • Provincie: in welke provincie?
 • Lijn: met welke lijn?
 • Instaphalte: naam van de halte waar u instapt.
 • Uitstaphalte: naam van de halte waar u uitstapt.
 • Rit: vertrek- en aankomsttijd volgens de dienstregeling.
 • Stiptheid vertrek: vertrekt de bus méér dan 1 minuut te vroeg of méér dan 3 minuten te laat?
 • Stiptheid aankomst: komt de bus méér dan 1 minuut te vroeg aan of méér dan 3 minuten te laat?
 • Aansluiting: miste u door het niet stipt op tijd rijden uw aansluiting?
 • Zitplaats: moeten er mensen staan?